- บริการออนไลน์ -

- ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์ -

image
เดินหน้าปีการผลิตข้าว 2565/2566 เน้นผลิตข้าว 5 ประเภท
image
 เปิดแนวทาง ปลูก-นำเข้า กัญชา กัญชง หลังปลดล็อกพ้นยาเสพติด
image
สินค้าอาหารไทย " ไก่ ข้าว น้ำตาลทราย " ยอดนิยม 
image
ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
image
นายกฯกำชับกระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์ม
image
ครม.อนุมัติเพิ่มเติม 594 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว
image
เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 19-25 พ.ค. 65
image
ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
image
เยอรมนีชู “ไทย ไรซ์ นามา”
image
ครม. เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ระยะเวลา 2 เดือน
image
กรมอนามัย ชวนประชาชนออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ช่วงหน้าฝน
image
ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
image
ปี 2565 ปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)
image
ขอเชิญร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565
image
แบบสำรวจออนไลน์ "อนามัยโพล"
image
โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล
image
การจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ พาณิชย์ Fruit Festival 2022
image
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการตลาด ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2565
image
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
image
ประชาสัมพันธ์ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเหลือประชาชนจากภัยหนาว
image
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
image
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
image
เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท
image
การจัดประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ครั้งที่ 1/2565

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

image
image
image
image