ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ (แทน พลตำรวจเอกสถาพร หลาวทอง กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว 2_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar