ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (11/2566)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
โทรสารจากกรมแจ้งเตือน+1519+ม.ค.+66_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar