ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่ต้องใช้

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขายทอดตลาด+2.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar