แนะนำการเตรียมตัวเพื่อรับมือให้พร้อม เมื่ออากาศร้อนจัดแบบนี้  

แนะนำการเตรียมตัวเพื่อรับมือให้พร้อม เมื่ออากาศร้อนจัดแบบนี้  
.
 1. ติดตามสถานการณ์ ข่าวสาร และค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) จาก กรมอุตุนิยมวิทยา หรือ กรมอนามัย จากช่องทางต่าง ๆ เป็นประจำ เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด
 2. ศึกษาข้อมูล เพื่อเฝ้าระวังอาการและป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมีตั้งแต่อาการเล็กน้อย จนถึงอาหารหนัก ได้แก่ อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ผื่นจากความร้อน บวมหรือเป็นตะตริวจากความร้อน จนถึงขั้นรุนแรงอย่าง โรคฮีทสโตรก
 3. จัดบ้านให้พร้อม ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความเย็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศหาม่านหรือมู่ลี่สีอ่อนมาติดบริเวณหน้าต่าง ๆ จะช่วยให้บ้านเย็นลงได้
 4. เตรียมสิ่งจำเป็นในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ยาประจำตัวหรือยารักษาโรค อุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้มีโรคประจำตัว เบอร์โทรสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ สายด่วน 1669
 5. ประเมินสุขภาพ หรือ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินอาการด้วยตนเอง โดยใช้แบบสำรวจอนามัยโพล “ฤดูร้อนนี้สุขภาพดีหรือยัง?” หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย 1478 หรือ กรมควบคุมโรค 1422
6. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วงเวลา 11.00 - 15.00 น. ควรดื่มน้ำบ่อย ๆ ในระหว่างวัน สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

ที่มา เพจกรมอนามัย
#ข่าวจริงประเทศไทย #รับมือ #อากาศร้อน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar