จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเลิอกซื้อสินค้า ในงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภายในงานกำหนดให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร รวม 50 คูหา และสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ราคาพิเศษ ได้แก่ หมูเนื้อแดง ราคาจำหน่ายไม่เกิน 90 บาท/กก. น่องไก่ติดสะโพก ราคาจำหน่ายไม่เกิน 60 บาท/กก. ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาจำหน่ายไม่เกินแผงละ 90 บาท/แผง น้ำตาลทราย ราคาจำหน่ายไม่เกิน 20 บาท/กก. น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 1 ลิตร ราคาจำหน่ายไม่เกิน 40 บาท/ขวด และข้าวสารบรรจุ (ถุงละ5 กก.) ข้าวหอม ราคาจำหน่ายไม่เกิน 100 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเลิอกซื้อสินค้า ในงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-564294 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar