การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง

การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง  😴

การนอนหลับที่เพียงพอและสม่ำเสมอ เป็นสิ่งสำคัญของการรักษาสุขภาพ ความสำคัญของการนอน คือ เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน ได้ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตลอดทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารกในครรภ์ เด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน การนอนหลับมีบทบาทสำคัญกับการเจริญเติบโตพัฒนาการของร่างกายและสมอง ในวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ มีผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพและโรคประจำตัว ซึ่งการนอนหลับไม่เพียงพอ หรือโรคของการนอนหลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว ภาวะภูมิต้านทานต่ำ และเพิ่มความโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นี่คือปัจจัยหลักๆที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรง และ หน้าไม่แก่ก่อนวัย รวมถึงการใช้ครีมบำรุงผิว มากกว่าท่า "การนอนตะแคง"
.
หลัก 10 ประการ เพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี  
1) เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน 2) รับแสงแดดในตอนเช้าอย่างน้อย 30 นาที 3) ไม่นอนในเวลากลางวันเกิน 30 นาที 4) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  5) หลีกเลี่ยงคาเฟอีน และอาหารมื้อหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน 6) งดการดื่มแอลกอฮอล์ และ สูบบุหรี่  7) นอนเตียงนอนที่สบาย ลดความวิตกกังวล 8) ควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนเท่านั้น ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ 9) หากนอนไม่หลับภายใน 30 นาที ควรลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆ แล้วกลับมานอนใหม่อีกครั้ง
.
จำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมการนอนแต่ละวัย ทารกแรกเกิด อายุ 0-3 เดือน วันละ 14-17 ชั่วโมง เด็กทารก อายุ 4-11 เดือน วันละ 12-16 ชั่วโมง เด็กหัดเดิน อายุ 1-2 ปี วันละ 11-14 ชั่วโมง เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3-4 ปี วันละ 10-13 ชั่วโมง เด็กวัยเรียน อายุ 6-13 ปี วันละ 9-11 ชั่วโมง วัยรุ่น อายุ 14-17 ปี วันละ 8-10 ชั่วโมง วัยผู้ใหญ่ วันละ 7-9 ชั่วโมง และสตรีมีครรภ์ วันละ 7-9 ชั่วโมง”

 #ข่าวจริงประเทศไทย #การนอน #สุขภาพ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar