ประกาศสำนักประชาพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่น ระดับเขต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ดีเด่น ระดับภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์ภาค 8

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สปชส สวท ดีเด่น.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar