ศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี กําหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
100 (1).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar