ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
5ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด_compre_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar