ประกาศโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ประกาศโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

1.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

2.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)


ไฟล์เอกสารประกอบ
นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf |


คะแนนโหวต :