ประกาศโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ประกาศโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 


ไฟล์เอกสารประกอบ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf |
|
|


คะแนนโหวต :