ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาทำงานบริการในตำแหน่งต่างๆ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|
ประกาศสถานพินิจกจ.pdf |


คะแนนโหวต :