ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การเสวนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาคว_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar