สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการตลาด ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2565

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการตลาด ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการตลาด.pdf |


คะแนนโหวต :