ประกันรายได้ฯข้าว ปีผลิต 65/66 (งวดที่33) ชดเชยเปลือกหอมฯนอกพื้นที่ชนิดเดียว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (งวดที่ 33) โดยคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเฉลี่ยจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบ ราคาข้าวเปลือกจากสมาคมโรงสี และราคาข้าวเปลือกที่คำนวณจากราคาข้าวสาร สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ซึ่งงวดที่ 33 ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20-26 พ.ค.66 ดังรายละเอียด 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
20230531c51002c93bfcfdd002c1a19b3b727be9090757.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar