ขอเชิญชวนเกษตรกรไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เพื่อเข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar