กรมการค้าภายในออกมาตรการควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะเนื้อสุกร

กรมการค้าภายในออกมาตรการควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะเนื้อสุกร การครอบครอง ปริมาณ พร้อมเร่งกระจายสินค้าราคาถูก สั่งพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการติดป้ายราคา ต้องชัดเจน ฝ่าฝืนผิด กม.
.
นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผยผลการประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ราคาสินค้า ทั้งเนื้อหมู ไก่ และไข่ไก่ ได้กำหนดมาตรการด้านการตลาด สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ พร้อมรายงานปัญหาในระดับจังหวัดมายังส่วนกลางทุกวัน
.
ส่วนมาตรการทางกฎหมาย ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเนื้อหมู
.
📌 ขอให้ผู้ครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่ 500 ตัว แจ้งปริมาณการครอบครองทุก 7 วัน เพื่อทราบสต๊อกการครอบครองของสุกรมีชีวิตทั้งประเทศ
📌 การครอบครองเนื้อสุกรแช่เย็นตั้งแต่ 5 พันกิโลกรัมขึ้นไปต้องแจ้งให้ทราบ ป้องกันการกักตุนสินค้า
📌 ขอให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
📌 ชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตมีน้อย โดยเฉพาะเนื้อหมู ประกอบกับผู้เลี้ยงได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อในสุกร ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
📌 กรมปศุสัตว์ แก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มแม่สุกรและลูกสุกร คาดว่าอีกระยะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
📌 ช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้มีมาตรการเพิ่มช่องทางการบริโภคสินค้าราคาถูก โดยขอความร่วมมือตลาดสดทั่วประเทศ จำหน่ายสินค้าช่วงตรุษจีน
📌 โครงการหมูพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน สามารถติดตามข้อมูลได้จากกรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จะมีการประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก กิโลกรัมละ 150 บาทจนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้ในทุกพื้นที่
📌 หากประชาชนพบปัญหาเรื่องราคาสินค้าและบริการ โทรแจ้งสายด่วน 1569 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#realnewsthailand #ข่าวจริงประเทศไทย #หมู #กรมการค้าภายใน #กระทรวงพาณิชย์ 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :