คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอสังขละบุรี ประชุมสรุปสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี

คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอสังขละบุรี ได้ประชุมสรุปสถานการณ์และมาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมเซซาโว่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี โดยมี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ผอ.รพ.สังขละบุรี นายกเทศบาล นายก อบต. ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

            โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในอำเภอสังขละบุรี ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลล่าสุด (8 ก.ย. 64) พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,001 คน ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่าเป็นการติดเชื้อภายในชุมชน คนใกล้ชิด และคนในครอบครัว จากนั้นได้มีการหารือกำหนดแนวทางการควบคุมโรคโดยสรุปคือ จากนี้ให้ผู้ที่ตรวจหาเชื้อด้วย ATK แล้วพบผลเป็นบวกจะต้องเข้า CI กลางในทันที เพื่อให้สะดวกต่อการรักษา และจะทยอยปิด CI ที่กระจายอยู่ในพื้นที่หลังผู้ติดเชื้อใน CI นั้นๆ รักษาหายจนหมดแล้ว ซึ่งอาจอนุโลมให้เปิดต่อสำหรับ CI ในพื้นที่ห่างไกลจาก CI กลาง ,เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในอำเภอสังขละบุรี เน้นกลุ่ม 608 

            ซึ่งขณะนี้ได้รับวัคซีนในเข็มแรกเกินครึ่งแล้ว, คัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการระบาดในรอบบริเวณชุมชนที่พบผู้ป่วยด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกมาอยู่ที่ CI โดยเร็ว และกักตัว ห้ามเข้าออกบริเวณนั้น พร้อมกับกระจายยาฟ้าทะลายโจรทุกหลังคาเรือนเพื่อควบคุมโรคแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในบริเวณที่มีผู้มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สุดท้ายที่ประชุมยังพูดคุยเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลตำบลวังกะกำลังดำเนินการเพิ่มเตาเผาขยะอีก 1 เตา และ อบต.หนองลู ก็จะเพิ่มเตาเผาขยะอีก 2 เตา เพื่อลดภาระการเผาขยะในพื้นที่อีกด้วย

///////////////////////

ที่มา : เพ็ญประไพ วงษ์เสงี่ยม สวท.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

จัดทำข้อมูล : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.8 กาญจนบุรี / 10 ก.ย.64คะแนนโหวต :