จับตา! ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภายหลัง กมช. เผยสถิติ “หน่วยงานด้านการศึกษา – สาธารณสุข”

จับตา! ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภายหลัง กมช. เผยสถิติ “หน่วยงานด้านการศึกษา – สาธารณสุข” ถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงสุด แนะหน่วยงานรัฐตรวจสอบระบบสม่ำเสมอ

.

นับตั้งแต่ ปี 2564 – 2565 ที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ กมช. ได้ดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และได้จัดเก็บสถิติภาพรวมภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า

.

มีจำนวนทั้งสิ้น 551 เหตุการณ์ เช่น การโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์ (Hacked Website), Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) Emotet Malware (มัลแวร์ที่มีความสามารถในการขโมยข้อมูลทางการเงิน) เป็นต้น รวมทั้งได้คาดการณ์แนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

.

> การโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์ “หน่วยงานราชการและหน่วยงานสำคัญ” เป็นรูปแบบที่ถูกตรวจพบมากที่สุด

> หน่วยงาน “ด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข” พบการโจมตีทางไซเบอร์สูงสุด

> อาชญากรทางไซเบอร์ในไทยมีการใช้เทคนิคผสมผสานระหว่าง Phishing และ Social Engineering (เทคนิคการหลอกลวงโดยใช้หลักการพื้นฐานทาง “จิตวิทยา” เพื่อให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูล) ทำให้มีหลากหลายรูปแบบในการหลอกลวงเหยื่อเพื่อให้ได้ทรัพย์สิน

.

นอกจากนี้ กมช. ได้เสนอแนะ/ข้อปฏิบัติ สำหรับการแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ “สำหรับหน่วยงานรัฐ” คือ

1. หากถูกโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐและผู้ดูแลระบบ ให้ดำเนินการปรับปรุง “แพทช์” ของระบบปฏิบัติการ หรือระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

2. การดูแลเว็บไซต์และระบบที่เกี่ยวข้อง มุ่งรักษาระบบและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติเพื่อการจัดจ้างทำเว็บไซต์

3. หน่วยงานภาครัฐสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์อาชญากรรมทางไซเบอร์แก่ประชาชน

4. การป้องกันความเสี่ยงมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ให้ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการสำรองข้อมูล ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

.

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/66422

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------

👍Website : www.thaigov.go.th

👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า

👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar