เฟสแรกมาแล้ว! เปิด 4 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

เฟสแรกมาแล้ว! เปิด 4 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมเพิ่มกิจการเป้าหมายอีก 17 ประเภท

.

ที่ประชุม ครม. (31 ม.ค. 66) เห็นชอบกำหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรกสำหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนที่เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและเพิ่มโอกาสให้เศรษฐกิจฐานรากได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

.

1.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ประกอบด้วย จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เน้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

.

2.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เน้นอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

.

3.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (CWEC) ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เน้นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

.

4.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ประกอบด้วย จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เน้นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

.

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบการขยายกิจการเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอีก 17 ประเภทกิจการ เช่น กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ) กิจการผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ กิจการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษ กิจการบริการสาธารณสุขด้านแพทย์แผนไทย กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ

.

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64392

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------

👍Website : www.thaigov.go.th

👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า

👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :