ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดบางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางลูกจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์+ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง+โครงการปรับปรุง__removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar