สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 11.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar