ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดบางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าเสา-บ้านดอนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.69-001 หมู่ที่ 5 บ้านดอนสามง่าม ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E2/2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประ222_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar