ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง.pdf |


คะแนนโหวต :