ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมขนพิจิตร เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ผอ.วชช.พิจิตร.pdf |


คะแนนโหวต :