ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครนักสิทธิ-64-(1).pdf |


คะแนนโหวต :