ประกาศโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ของโรงพยาบาลพหลพลพยุเสนา จ.กาญจนบุรี

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว19-7-64.pdf |


คะแนนโหวต :