ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ ก.ศป. รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ลว 6 ก.ค. 2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar