ประกาศโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รับสมัครบุคคล 6_removed.pdf |


คะแนนโหวต :