ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์_removed.pdf |


คะแนนโหวต :