ประกาศสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2556

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ-รับสมัคร 1-2565.pdf |


คะแนนโหวต :