กระทรวงการต่างประเทศ เผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าขณะนี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ นอกจากจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนชาวไทย ยังเปิดให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย โดยชาวต่างชาติที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า หรือแบบ Walk-in ส่วนชาวต่างชาติที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนของกรมการกงสุล และจะได้รับแจ้งวัน-เวลานัดหมายให้มารับการฉีดทาง SMS หรืออีเมล์ รวมทั้งจะพัฒนาระบบการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดนัดหมายการฉีดได้วันละประมาณ 200-300 คน และจะขยายบริการระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อฉีดวัคซีนให้แก่ชาวต่างชาติกลุ่มอายุอื่นๆ ได้ต่อไป

//////////////////

ที่มา : เกศวรรณ ธนวัฒน์ สำนักข่าว

จัดทำข้อมูล : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.8 กาญจนบุรี / 27 ก.ค.64


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar