กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 51.pdf |


คะแนนโหวต :