คำสั่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก

คำสั่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง สปข.8 กาญจนบุรี.pdf |


คะแนนโหวต :