กระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “STYLE Bangkok 2024” เวทีขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นครบวงจรในภูมิภาค

(20 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. ณ ฮอลล์ 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายเศรษฐา    ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทย “STYLE Bangkok 2024” พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์     อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนต่าง ๆ เข้าร่วมงาน

งาน STYLE Bangkok ดำเนินการจัดงานเป็นครั้งที่ 7 ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และงานฝีมือท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งหลอมรวมความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เป็นข้อพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและพลังที่มีศักยภาพของไทย โดยสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจไทย ซึ่งมี SMEs คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของภาพรวมทั้งหมด ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้คนมากกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่โดดเด่น คุณภาพที่เหนือกว่า พร้อมด้วยนวัตกรรมและวัสดุที่ยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการชาวไทยที่ไม่เคยหยุดที่จะตอบสนองต่อเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยงาน STYLE Bangkok จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ SMEs ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ช่างฝีมือท้องถิ่น และนักออกแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญตามวาระแห่งชาติที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

"Pha Thai Sai Hai Sanook" (ผ้าไทยใส่ให้สนุก) โครงการในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ยกระดับความเป็นอยู่ของช่างทอผ้าในชนบท

งาน STYLE Bangkok 2024 หนึ่งในนั้นคือศาลา "Pha Thai Sai Hai Sanook" (ผ้าไทยใส่ให้สนุก) ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมุ่งหวังส่งเสริมความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระดำริในการยกระดับความเป็นอยู่ของช่างทอผ้าในชนบท นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) 2 ฉบับ คือ  

• 1. ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

• 2. ระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิชชาลัยผ้าทอ จ.หนองบัวลำภู         (ศูนย์การเรียนรู้ออกแบบขวัญตา) 

ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นและผลักดันโครงการริเริ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ ร่วมงาน STYLE Bangkok 2024 งาน STYLE Bangkok 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 ณ Hall 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยระดับนานาชาติสำหรับผู้ผลิตและส่งออก จากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยภายในงานแบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทย 399 ราย และต่างชาติ 101 ราย พร้อมโซนจัดแสดงสินค้าภายในงาน เช่น นิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทย กลุ่มคูหาผู้ประกอบการ The New Faces จัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ SMEs และนักออกแบบ และ CREATIVE STUDIO พื้นที่ให้บริการธุรกิจด้านการออกแบบ (Design Service) ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอผลงานที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การทำการตลาดแบบยั่งยืน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar