เหตุผลที่ต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และหน่วยงานรัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ภายใต้ชื่อ “ทางรัฐ” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ที่รวบรวมงานบริการภาครัฐต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐจากทุกที่ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน โดยดาวน์โหลดได้จากทั้งระบบ iOS และ Android

แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของประชาชนยุคดิจิทัล สามารถตรวจสอบสิทธิ จ่ายบิล หรือติดตามสถานะการขอใช้บริการจากภาครัฐได้อย่างสะดวก และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำข้อมูลและบริการต่างๆ มาให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ด้วย ปัจจุบันมีบริการที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 30 บริการ เช่น

  • การตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สถานะผู้ประกันตน สิทธิหลักประกันสุขภาพ
  • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • ข้อมูลเครดิตบูโร
  • หนังสือรับรองผลการทดสอบ O-Net
  • เช็คโฉนดที่ดิน รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code

โดยอนาคตจะมีบริการที่ครอบคลุมกว่า 100 บริการ ที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก DGA โพสต์ข้อความถึงเหตุผลที่ควรมีแอปพลิเคชั่นทางรัฐนั้นมีดังนี้

แอปพลิเคชั่นทางรัฐ เป็นแอปฯ ที่รวมธุรกรรมหน่วยงานรัฐให้ดาวน์โหลดติดโทรศัพท์มือถือไว้ ช่วยย่นระยะเวลา สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  • เข้าถึงบริการของรัฐที่หลากหลายผ่านช่องทางเดียว
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • สามารถติดต่อรัฐได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • ประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็ว
  • เช็กสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงได้อย่างเท่าเทียม

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar