ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (ทุนพัฒนาบุคลากร : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
นร0102.ว102_compressed (1).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar