ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
13_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar