ขอร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar