เงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 22

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยเงินส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ "เงินประกันรายได้ข้าว 65/66" งวดที่ 22 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2566

โดย ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 376.73 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 6,027.68 บาท , ข้าวเปลือกปทุมธานี ชดเชยส่วนต่างตันละ 51.57 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 1,289.25 บาท และข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่างตันละ 6.46 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 193.80 บาท

ส่วน ข้าวเปลือกเหนียว ไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้ เนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ งวดที่ 22 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 นี้

สำหรับในงวดที่ 1 - 21 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้ว 2.615 ล้านครัวเรือน จำนวน 7,857.49 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" ได้รับเงินแล้วกว่า 4.635 ล้านครัวเรือน จำนวน 53,965.93 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar