เงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 21

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ "เงินประกันรายได้ข้าว" ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 65/66 งวดที่ 21 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

โดย ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่างตันละ 369.13 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 5,906.08 บาท , ข้าวเปลือกปทุมธานี ชดเชยส่วนต่างตันละ 31.16 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 779.00 บาท และข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่างตันละ 43.64 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 1,309.20 บาท

สำหรับ ข้าวเปลือกเหนียวไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้ เนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ (งวดที่ 21) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 นี้ ซึ่งมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 11,133 ครัวเรือน

สำหรับในงวดที่ 1 - 20 มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้ว 2.606 ล้านครัวเรือน จำนวน 7,855.28 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท ได้รับเงินแล้วกว่า 4.631 ล้านครัวเรือน จำนวน 53,942.61 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ติดต่อ ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar