ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ปชส.ผู้สมัครแต่งตั้งกรรมการเลือกตั้ง.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar