ประชาชน walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันแรก

       วันนี้ ( 13 กันยายน 2564 ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ที่ประชาชนทยอย walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันแรกเป็นจำนวนมาก จากที่ทางโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิด Walk in รับวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และพักอาศัย หรือทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี หรือกรณีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเข้ารับวัคซีนได้ทุกสัญชาติ ซึ่งวัคซีนที่ได้รับ เข็มที่ 1 จะเป็นซิโนแวค และเข็มที่ 2 คือ แอสตร้าเซนเนก้า รวมจำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 จำนวน 1,000 คิวต่อวัน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ และ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง 300 คิว และประชาชนทั่วไป 700 คิวต่อวัน 

            ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ได้ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนที่ อาคารพยงค์-สง่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แบ่งจุดบริการ 8 จุด ทั้งจุดลงทะเบียนรับวัคซีน แจ้งข้อมูลประจำตัว ทำบัตรเข้ารับบริการ ซักประวัติและลงชื่อในใบยินยอมรับวัคซีน รอเข้ารับการฉีดวัคซีน รับการฉีดวัคซีน นั่งรอสังเกตอาการ 30 นาที และรับใบนัดในการฉีดเข็มที่ 2 ต่อไป มีเจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ คอยอำนวยความสะดวกในทุกจุด รวมทั้งมีการให้คำแนะนำ การให้ข้อมูลวัคซีน และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการรับวัคซีนไปแล้วและการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีนอีกด้วย 

            ด้านประชาชน มีความพอใจในการเปิดบริการฉีดวัคซีนแบบ walk in ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือ ลงทะเบีบนไม่สำเร็จ จากหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งมีความสะดวกในการเข้ารับบริการเนื่องจากมีการจัดระบบที่ดี ทำให้เกิดความรวดเร็วในการเข้ารับวัคซีนจนเสร็จสิ้นขั้นตอนดำเนินการ พร้อมทั้งยังไม่มีความวิตกกังวลถึงผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนสูตร SA หลังจากได้รับการฉีดและนั่งรอสังเกตอาการก็ไม่พบว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ อีกด้วย 

/////////////////////////

ที่มา : ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง ข่าว / พัชรพล เจริญสุข ภาพ

จัดทำข้อมูล : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.8 กาญจนบุรี / 13 ก.ย.64คะแนนโหวต :