เร่งปรับปรุงมาตรฐานเตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโครงการหัวหิน รีชาร์จ 1 ตุลาคมนี้

   นายกรด โรจนเสถียร ประธานโครงการหัวหิน รีชาร์จ ภาคเอกชน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า  ขณะนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการที่หัวหิน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องระยะที่ 2 มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแบบไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยร่วมกันสร้างมาตรฐาน SHA และ SHA+ รวมทั้งเตรียมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย Covid Free Setting ตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนดเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนการฉีดวัคซีนโควิดเป็นไปตามเป้าหมาย จะมีประชาชนในอำเภอหัวหิน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกินร้อยละ 80 ภายในเดือนกันยายนนี้ และจะมีการจัดทำมาตรฐานตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือ SOP เพื่อดูแลการท่องเที่ยวในเส้นทางควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน การเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน การตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR เชื่อว่าหากเปิดการท่องเที่ยวได้จะทำให้ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หัวหินจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,200 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานอีกจำนวนมาก ขณะที่ในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่การท่องเที่ยวไปยังอำเภออื่นๆ ของจังหวัดหากประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น

////////////

ที่มา : ธนวัต วงศ์วิริยะวณิช ิสวท.ประจวบคีรีขันธ์

จัดทำข้อมูล : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.8 กาญจนบุรี / 13 ก.ย.64คะแนนโหวต :