กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และจังหวัดต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย กิจกรรมศาสนพิธีของ 5 ศาสนาถวายพระราชกุศล การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด   ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. พร้อมกับจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องราชสักการะและจุดลงนามถวายพระพร  กิจกรรมจิตอาสาและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

นอกจากนี้ ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจ  กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติทางเพจสถานีวัฒนธรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติออนไลน์ ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน  ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - วันที่ 20 สิงหาคมผ่านเพจสำนักช่างสิบหมู่และกิจกรรมประกวดภาพ “หนึ่งภาพในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

////////////////////

ที่มา : มาลี ไชโย / สวท.

จัดทำข้อมูล : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.8 กาญจนบุรี / 27 ก.ค.2564คะแนนโหวต :