ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ และอื่นๆต้องหมดไป

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ และอื่นๆต้องหมดไป ❌
.
นายกฯ กล่าวที่ประชุม ครม. 14 พ.ค. 2567 ถึง ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ และอาชญากรรมจากการผลิตและลักลอบค้ายาเสพติด ส่วนหนึ่งมีการตั้งฐานอยู่บริเวณชายแดน โดยใช้ทรัพยากรของไทยทั้งไฟฟ้าและการสื่อสารในการทำความผิดและหลอกลวงคนไทย นายกฯ ขอให้หน่วยงานของรัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ระงับการให้บริการข้ามพรมแดน และขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสานขอความร่วมมือ กับ กสทช. และผู้ประกอบการด้านสื่อสารร่วมมือด้วย เพื่อลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรมไซเบอร์ Call Center และปัญหาอื่น ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

#ข่าวจริงประเทศไทย #อาชญากรรมข้ามชาติ #ภัยออนไลน์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar