๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar