รู้หรือไม่ ? ไข้หวัดใหญ่-โควิด อาการต่างกันอย่างไร

💥รู้หรือไม่ ? ไข้หวัดใหญ่-โควิด อาการต่างกันอย่างไร

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ 
กดติดตามได้ที่ 
กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ  กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ข่าวจริงประเทศไทย 
#ไข้หวัดใหญ่ #โควิด
#กองโรคติดต่อทั่วไป
#กรมควบคุมโรค


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar