สื่อโฆษณาอ้าง “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4”

💥💥 อย่าหลงเชื่อ!!

สื่อโฆษณาอ้าง “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4” รักษาการติดเชื้อเอชไอวี  ❌ ไม่เป็นความจริง ❌
.
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน คือการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเท่านั้น  จึงขอแจ้งเตือนว่า

✅ อย่าหลงเชื่อโฆษณา ที่อ้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4 รักษาการติดเชื้อเอชไอวีได้ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน 
✅ การรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส และการดูแลรักษาด้านอื่น ๆ เฉพาะบุคคล
✅ การกินยาต้านไวรัสตรงเวลาทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ จะลดปริมาณไวรัสในเลือดและเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4 ซึ่งระดับเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เกิน 200 เซลล์/ลบ.มม. เพียงพอในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคฉวยโอกาสได้  
.
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่ รพ.ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
.
ที่มา : กรมควบคุมโรค
.
แจ้งเบาะแสข่าวปลอม inbox ข่าวจริงประเทศไทย :
http://m.me/realnewsthailand
"ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้" ข่าวจริงประเทศไทย

#ข่าวจริงประเทศไทย #กรมควบคุมโรค #เอชไอวี


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar